dnf西南一区吧 关注:14,408贴子:868,623
 • 35回复贴,共1
不说了,直接上图


回复
来自Android客户端1楼2016-05-16 18:11

  回复
  来自Android客户端2楼2016-05-16 18:12
   收起回复
   来自Android客户端4楼2016-05-16 18:13
    为了水点经验我容易吗?


    回复
    来自Android客户端6楼2016-05-16 18:15
     水太多。。。


     收起回复
     来自Android客户端7楼2016-05-16 18:20
      已退出贴吧多年


      收起回复
      来自Android客户端8楼2016-05-16 18:27
       12级的渣渣瞎蹦挞


       收起回复
       来自Android客户端9楼2016-05-16 18:27
        30,个强烈赚了~


        收起回复
        来自Android客户端10楼2016-05-16 18:48
         楼上的全是水神


         收起回复
         来自iPhone客户端11楼2016-05-16 18:56
          楼上才是水神


          收起回复
          12楼2016-05-16 20:26
           我还没10级,草你大嘴的


           回复
           来自Android客户端13楼2016-05-17 00:32
            到了现在这个年纪,确实谁都不想再取悦了,跟谁在一起舒服就和谁在一起,包括朋友也是,累了就躲远一点。已经过了那个你不喜欢我我也非要喜欢你的年纪,取悦别人远不如快乐自己。宁可孤独,也不违心。能入我心者,我待以君王。不入我心者,我不屑敷衍。


            回复
            来自iPhone客户端14楼2016-05-17 06:52
             水到12级我就洗心革面(・ิϖ・ิ)っ手ۖิ机ۖิ复ۖิ制ۖิۖิ这ۖิ几ۖิ个ۖิ字ۖิ看ۖิ你ۖิ多ۖิ久ۖิ能ۖิ删ۖิ完ۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิ听说这个挺多经验的 ิۖิۣ ۣۣۖۖۖۖิۖิิۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิۣ ۣۣۖۖۖิۖิิ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิۣ ۣۣۖۖۖิۖิิ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิۣ ۣۣۖۖۖิۖิิ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิۣ ۖ
               ۣۣۖۖۖิۖิิ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖۖิۖิิ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖۖิۖิิ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิۣۣۣۖۖۖิۖิิ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิۣ ۣۣۖۖۖิۖิิ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิۣ ۣۣۖۖۖิۖ
             经验值绝对多,而且不会一占一大片


             回复
             来自Android客户端15楼2016-05-17 11:10
              强烈自觉邮寄


              收起回复
              来自Android客户端16楼2016-05-17 14:13
               水到12级我就洗心革面(・ิϖ・ิ)っ手ۖิ机ۖิ复ۖิ制ۖิۖิ这ۖิ几ۖิ个ۖิ字ۖิ看ۖิ你ۖิ多ۖิ久ۖิ能ۖิ删ۖิ完ۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิ听说这个挺多经验的 ิۖิۣ ۣۣۖۖۖۖิۖิิۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิۣ ۣۣۖۖۖิۖิิ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิۣ ۣۣۖۖۖิۖิิ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิۣ ۣۣۖۖۖิۖิิ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิۣ ۖ
                 ۣۣۖۖۖิۖิิ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖۖิۖิิ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖۖิۖิิ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิۣۣۣۖۖۖิۖิิ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิۣ ۣۣۖۖۖิۖิิ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิۣ ۣۣۖۖۖิۖ
               经验值绝对多,而且不会一占一大片


               回复
               来自Android客户端17楼2016-05-17 18:18