ce吧 关注:173,133贴子:3,659,751
 • 39回复贴,共1

乱七八糟的基址与偏移,自己挑吧,这玩意真不好找

只看楼主收藏回复

/*************************下面是基址类地址,每次更新都会变动****************************/
DWORD renwujizhi = 0x03B1C170; // 人物基址 11
DWORD zhiyejizhi = 0x03A1B7F0; // 职业基址 11
DWORD labagonggao = 0x01A48F70; // 喇叭公告 11
DWORD pingfenjizhi = 0x03A38EFC; // 评分基址 11
DWORD shangdianjizhi = 0x03A3AB70; // 商店基址 11
DWORD jiamijizhi = 0x03B675C0; // 加密基址 11
DWORD jiemijizhi = 0x03B67560; // 解密基址 11
DWORD jiamicanshu1 = 0x035E3320; // 加密参数1 11
DWORD jiamicanshu2 = 0x035E3520; // 加密参数2 11
DWORD tiaozhanjizhi = 0x03987004; // 挑战基址 11
DWORD renwujizhi2 = 0x03A3ABA4; // 任务基址 11
DWORD jieshouCALL = 0x0106D0D0; // 接受CALL 11
DWORD tijiaoCALL = 0x0106D050; // 提交CALL 11
DWORD wanchengCALL = 0x0106CFD0; // 完成CALL 11
DWORD huanchongCALL = 0x02734830; // 缓冲CALL 11
DWORD fabaoCALL = 0x02735D20; // 发包CALL 11
DWORD jiamibaoCALL = 0x02734930; // 加密包CALL 11
DWORD wudiCALL = 0x027485A0; // 无敌CALL 11
DWORD beibaojizhi = 0x03A3AB74; // 背包基址 11
DWORD fabaojizhi = 0x03B5AE2C; // 发包基址 11
DWORD zidongshiqu = 0x019039CA; // 自动拾取 11


/*************************下面是偏移类地址,一般不会变动*******************************/
DWORD jinenglan = 0x00005B9C; // 技能栏 11
DWORD jinenglanpianyi = 0x00000088; // 技能栏偏移 11


DWORD wuqipianyi = 0x00002BA8; // 武器偏移 11
DWORD chenghaopianyi = 0x00002BAC; // 称号偏移 11
DWORD shangyipianyi = 0x00002BB0; // 上衣偏移 11
DWORD wuqinaijiu = 0x00000618; // 武器耐久 11


DWORD batipianyi = 0x00000840; // 霸体偏移 11
DWORD wudipianyi = 0x0000092C; // 无敌偏移 11
DWORD fuzhongpianyi = 0x00000978; // 负重偏移 11
DWORD yisupianyi = 0x00000998; // 移速偏移 11
DWORD gongsupianyi = 0x000009A0; // 攻速偏移 11
DWORD shisupianyi = 0x000009A8; // 释速偏移 11
DWORD huixuepianyi = 0x00000980; // 回血速度偏移 11
DWORD huilanpianyi = 0x00000988; // 回蓝速度偏移 11
DWORD manxuepianyi = 0x000031B8; // 满血偏移 11
DWORD manlanpianyi = 0x000031BC; // 满蓝偏移 11
DWORD chengzhenyisu = 0x00000C38; // 城镇移速 11


DWORD yingzhi = 0x000009B0; // 硬直 11
DWORD tiaoyue = 0x000009B8; // 跳跃 11
DWORD jiangzhidu = 0x00000C50; // 僵直度 11
DWORD huoshuxingqianghua = 0x00000C58; // 火属性强化 11
DWORD bingshuxingqianghua = 0x00000C60; // 冰属性强化 11
DWORD anshuxingqianghua = 0x00000C68; // 暗属性强化 11
DWORD guangshuxingqianghua = 0x00000C70; // 光属性强化 11
DWORD bingdongzhuangtai = 0x00000C88; // 冰冻状态变化几率 11
DWORD qianghuasiwei = 0x000007F0; // 强化四维 11
DWORD wulifangyu = 0x00000820; // 物理防御 11
DWORD mofafangyu = 0x00000828; // 魔法防御 11
DWORD wulishanghai = 0x00000850; // 所受物理伤害减少 11
DWORD wulishanghaizhuijia = 0x00000858; // 所受物理伤害追加减少 11
DWORD chuxueshanghaizengjia= 0x00000E58; // 出血伤害增加 11


DWORD liliangpianyi = 0x000006A8; // 力量偏移 11
DWORD zhilipianyi = 0x000006B8; // 智力偏移 11
DWORD kangmopianyi = 0x00000C48; // 抗魔偏移 11
DWORD wuligongjipianyi = 0x000007F8; // 物理攻击偏移 11
DWORD mofagongjipianyi = 0x00000808; // 魔法攻击偏移 11
DWORD wushiwulipianyi = 0x00000848; // 无视防御的物理攻击偏移 11
DWORD wushimofapianyi = 0x00000860; // 无视防御的魔法攻击偏移 11
DWORD wulibaoji = 0x000009C0; // 物理暴击率 11
DWORD mofabaoji = 0x000009C8; // 魔法暴击率 11
DWORD wulibeijibaoji = 0x000009D0; // 物理背击暴击率 11
DWORD mofabeijibaoji = 0x000009D8; // 魔法背击暴击率 11
DWORD quanshuxingqianghua = 0x00000C78; // 所有属性强化 11
DWORD duligongjili = 0x00000E60; // 独立攻击力 11


回复
1楼2016-11-17 23:01
  后面带有11的是已经找到并确认的,没有11的就是不确定的,我好像没有发出来一个没带11的基址与偏移……


  回复
  2楼2016-11-17 23:02
   这是c语言的吗?     --撑场专用,随叫随到,每次5毛,人工顶置~\(≧▽≦)/~


   收起回复
   来自Android客户端3楼2016-11-17 23:09
    怎么没有 卡称号基址


    回复
    6楼2016-11-18 03:59
     DDDDDDD


     回复
     7楼2016-11-18 05:35
      大哥,现在无CD 怎么写法


      收起回复
      9楼2016-11-18 13:41
       透明无敌怎么写啊大哥,来一个


       收起回复
       来自Android客户端10楼2016-11-18 20:57
        冰冻开始不是0了么??


        回复
        11楼2016-11-18 21:26
         变怪基址有没有啊


         收起回复
         12楼2016-11-18 22:36
          楼主,有没有物理微秒的基址


          收起回复
          来自Android客户端13楼2016-11-18 22:43
           哥们 偏移变了,麻烦更新下


           收起回复
           16楼2016-12-15 19:16